bill

Wiktionary дан

Англисче[түзөтүү]

  • зат атооч 1) мыйзам долбоору, билль 2) тизме; инвентарь; документ 3) программа (концерттики ж.6.)

4) эсеп 5) вексель, тратта б) афиша, реклама, жарнама 7) амер. банкнот
Орусча: 1) законопроект, билль 2) список;инвентарь; документ 3) программа(концерта и т. п.)

          4) счёт 6) вексель, тратта 6) афиша, реклама 7) амер. банкнот 
  • этиш 1) афиша менен жарыяла 2) афиша жабьштыр- 3)амер. жарыяла- , убада бер

Орусча: 1) объявлять в афишах 2} расклеивать афиши 3) амер. объявлять, обещать