Wiktionary:Italiano - Kirghizo: C

Wiktionary дан

caffè - кафеси
carne - эт
casa - үй
cavallo - ат
caviglia - кызыл ашык
cavolo - капуста, карам (диал.), керем
cento - жүз
centro - борбору
chiaro - ачык
chirghiso - кыргызча
chiuso - жабык
ciao - саламатсызбы
cinquanta (50) - элүү
cinque (5) - беш
città - шаар
cittadino - атуул, жаран
club - клуб
cogliere - чымчуу
colore - түс
consapevolmente - ан-сезимдуу (аңсезимдүү), атайын, билип туруп
composto - какшире
come - кандай
congedarsi - коштошуу
consegna - кайрым
cupo - түнөргөн