Wiktionary:English - Kyrgyz: Y

Wiktionary дан

year - жыл
you - сен; сиз; силер; сиздер