Wiktionary:English - Kyrgyz: S

Wiktionary дан

safe - саламат
sir - агай
som (unit of currency in the Kyrgyz Republic, rhymes with "home") - сом
stack -

       1. зат атооч
        1) үймө,үймөк, көптөгөн, көп (көп бир нерселердин үймөгү, чогулуусу)
        2) бир жайда чогултулган, белгилүү тутум, систем боюнча жайгаштырылган бир тектүү заттар, нерселер (десте,тесте).
        а) саман үймөгү - сары кыр, сарыгыр, гарам
        б) аскер. мылтыктарды эки катар кылып, бири-бирине кайчылаштыра сүйөп, тизип коюуучу текче 
        3) 
        а) амер. көп кабаттуу текче, текче
        б) көптүк түрүндө китеп сактагыч
        4) стек (отун жана көмүр үчүн көлөм бирдиги = 108 куб. фут, же 4 куб. ярд; = 3.05 куб. м)
        5)
        а) түтүн түтүгү - мор
        б) бир канча морлордун катары
        в) техн. пайдасыз, пайдаланылып бүткөн, газ чыгарылуучу түтүк
        6) компьют. стек, десте (акыркы жайгаштырылганы биринчи алынуучу түзүм же ушундай түзүмдү сактаган эстин бир бөлүгү)
       2. этиш
        1)
        а) саман үймөгүнө, гарамга жыйноо, иреттеп үйүү
        б) аскер. мылтыктарды эки катар кылып, бири-бирине кайчылаштырыа сүйөп, тизип коюуу
        в) чогултуу, жыйноо, дестелеп жыйноо,тырмап жыйноо, күрөп түшүрүү
        2) үйүү,толтууруу (бир нерселер менен, мисалы, эмерек менен)
        3) 
        а) картаны өзүнө ылайыктап аралаштыруу, бурмалоо
        б) окуялардын, иштин жүрүшүн буруу (кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн) 
        4) радиобайланыш аркылуу учактардын конуу кезегин тескөө.
        5) салыштыруу, теңештирүү

star - жылдыз
stomach - курсак
store - дүкөн
street - көчө