Wiktionary:English - Kyrgyz: L

Wiktionary дан

lonely - жалгыз
lol (computer abbreviation: lots of laughs) - катуу күлүү