Wiktionary:English - Kyrgyz: B

Wiktionary дан

backup - түйүнчөк, түйүнчөктөө
bakery - навайкана
barely - араң
bear - аюу
bee - аары
big - чоң
boring - көңүлсүз, кызык эмес
boy - бала
business - иш
but - бирок