ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ

Wiktionary дан
Jump to navigation Jump to search