форма

Wiktionary дан

Кыргызча[түзөтүү]

Орусча[түзөтүү]

в разн. знач. форма;
шар формасында в форме шара;
башкаруу формасы форма правления;
чарбанын формасы форма хозяйства;
ырдын формасы форма стиха;
форма менен мазмундун диалектикалык бирдиги диалектическое единство формы и содержания.