нефть

Wiktionary дан

Кыргызча[түзөтүү]

нефть

Майлар чачырама шарттарда жабышкак суюктук абалындагы заттар (деңиз деъгээлинде температура жана басым); Техникалык липиддер же майлуу материалдар үч май кислотасы молекулалардын биримдикте жана глицерин бир молекулада (татаал спирт кызматына таандык болгон) тарабынан түзүлгөн тойбогон радикалдарды же липиддер бар кычкылдандыруу түзүлөт.

Майлар гидрофобнык (суу менен аралаштырууга болбойт) жана липофилнык (башка майлар менен бир тектүү бир аралашмасы түрү) болуп саналат. Алар алынган болот: өсүмдүк, жаныбар же минералдык.

Котормолор[түзөтүү]