кулун

Wiktionary дан
Мисал Мисал Мисал Мисал Мисал Мисал Мисал
Мисал Мисал Мисал Мисал Мисал Мисал Мисал Мисал
Мисал Мисал Мисал Мисал Мисал Мисал Мисал Мисал