жалан

Wiktionary дан

Кыргызча[түзөтүү]

жалан
возвр. от жала- IV
облизываться;
койго тийген бөрүдөй оозу-мурдун жаланып фольк. облизываясь как волк нападающий на овцу.

Моңголчо[түзөтүү]

жалан
(только в сочет. с кылыч) обнажиться (сабля носилась без ножен и без портупеи);
окөтпөс тонун кийинип жай-жарагын жайланып жаланган кылыч байланып фольк. в пуленепроницаемое одеяняе одевшись доспехи боевые приладив саблей голой препоясавшись.