баалуу

Wiktionary дан

Кыргызча[түзөтүү]

прям. перен.
ценный дорогой (ср. кымбаттуу);
балалык кез баарынан баалуу время детства - самое дорогое;
териси өтө кымбат баалуу айбан очень ценный пушной зверь;
баалуу тажирийбаларды өздөштүрүштү они овладели ценным опытом;
өтө баалуу очень ценный;
толук баалуу полноценный;
алтын баалуу или баалуу алтын ценный как золото на вес золота;
Токтогулдун чексиз баалуу алтын өнөрүнөн үйрөнгөн он учился на бесценном искусстве Токтогула.