ачкычтын урчугу

Wiktionary дан

English

зат атооч: bit