Викисловарь: Русско - кыргызский: У

Wiktionary дан

убежище - башкалка жайы, башкалкалоо жайы
удаленный - аралыктагы, алыскы
удаленно - аралыктан, алыстан
удалец - жигердүү, азамат
удалить - четтетүү, алыстатуу, обочолотуу, ыраактатуу
удалиться - алыстоо, четтөө, обочолоо, ыраактоо
удалой - жигердүү, азамат
удаль - азаматтык, кайрат, угут
удар - уруу, урунуу, сокку, согуу, согулуу, чабуу, тийүү
ударение - басым
ударить - уруу, согуу, чабуу
удача - жол болуу, ийгилик
удачливость - жолу ачыктык, жол болуучулук, ийгиликтүүлүк, ак жолтойлук