Мазмунга өтүү

Викисловарь: Русско - кыргызский: Р

Wiktionary дан

раб - сущ., кул.
радио - сущ., үналгы.
раболепие - сущ., көшөкөрлөнүү, жагынуу, кошамат кылуу.
работа - сущ., жумуш, иш.
работник - сущ., жумушчу, кызматкер, кызматчы.
рабство - сущ., кулдук, кулчулук.
равенство - сущ., бирдейлик, барабардык, теңдик.
равнина - сущ., түздүк, түзөң.
равновесие - сущ., теңдештик, тең салмак.
равнодушие - сущ., көңүл коштук, кош көңүлдүк, камаарабастык.
раджа - сущ., раджа.
радио - сущ., үналгы.
резервная копия - түйүнчөк
резервное копирование - түйүнчөктөө