Викисловарь: Русско - кыргызский: Л

Wiktionary дан

лавина - сущ., көчкү, кар көчкү.
лавка - сущ., (магазин) дүкөн.
ладонь - сущ., алакан.
лазейка - сущ., тешик.
лакейство - сущ., лакейчилик, жасакердик, көшөкөрчүлүк, кошаматчылык.
лапа - сущ., таман, чеңгел (хищной птицы).
лапша - сущ., кесме.
ласка - сущ., эркелетүү, сылап-сыйпоо.
ласточка - сущ., чабалекей.
лебедь - сущ., ак куу.
лев - сущ., арстан.
лихорадка - сущ., безгек.
любовь - сущ., сүйүү, махабат, ашыктык, жакшы көрүү.