Викисловарь: Русско - кыргызский: Д

Wiktionary дан

давление - сущ., басуу, кысуу.
даль - сущ., ыраак, алыс.
давление - сущ., басуу, кысуу.
дальновидность - сущ., кыраакылык.
даль - сущ., ыраак, алыс.
дань - сущ., алым, алман.
дар - сущ., сыйлык, тартуу.
дарвинизм - сущ., дарвинизм.
дарвинист - сущ., дарвинист.
дармоед - сущ., арам тамак, жатып ичер.
дверь - сущ., эшик, каалга.
дитя - сущ., бала (жалпы).
добрый - прил., ак көңүл.
доступ - сущ., жетүү, кирүү
друг - сущ., дос.