Викисловарь: Русско - кыргызский: В

Wiktionary дан

важность - сущ., чоң маанилүүлүк, зор маанилүүлүк, эң керектүүлүк.
вал - сущ., чоң толкун.
валенки - сущ., кийиз өтүк, пима.
валентность - сущ., валенттүүлүк.
валун - сущ., тоо таш.
вальс - сущ.,вальс.
вампир - сущ., кан соргуч, мыкачы, канкор, кан ичкич.
варвар - сущ., олдоксон, орой, маданиятсыз киши.
вата - сущ., пахта, кебез.
ввод - сущ., киргизүү, киргизилүү, берүү.
ввоз - сущ., четтен келтирүү.
ветка - сущ., бутак, бутакча, шак, тал.
вдыхание - сущ., дем алуу, дем тартуу.
ведёрко - сущ., кичине чака.
ведьма - сущ., жез кемпир жез тумшук, желмогуз.
вежливость - сущ., сылыктык, адептүүлүк.
век - сущ., кылым.
веко - сущ., кабак.
вексель - сущ., вексель.
великан - сущ., алп, дөө.
великодушие - сущ., ак көңүлдүк, кең бейилдик, айкөлдүк.
великолепие - сущ., эң сонун кооздук, шаан-шөкөт.
величина - сущ., көлөм, чоңдук.
воздух - сущ., аба