Викисловарь: Русско - кыргызский: Б

Wiktionary дан

база данных - сущ., берүү түбү, берүү кампасы, маалымат кампасы.
басмачи - сущ., басмачы.
басня - сущ., тамсил.
батрак - сущ., малай.
бахвальство - сущ., мактанчаактык, апыраңдоочулук, көйрөңдүк.
бдительность - сущ., кыраакылык, сергектик, сактык.
бег - сущ., жүгүрүү, чабуу, чуркоо.
беглец - сущ., качкын.
беглость - сущ., тездик, чапчаңдык, маштык.
бегство - сущ., качуу.
беда - сущ., балаа, бакытсыздык, балакет.
бедность - сущ., кедейлик, жардылык, жакырдык, бечаралы.
бедро - сущ., сан.
безграмотность - сущ., сабатсыздык, кат тааныбоо.
боевик - сущ., кырсык, балакет, муктаждуулук, оор күн, бакытсыздык.
бомж - сущ., селсаяк.
борец - сущ., балбан, казарман,күрөшүүчү.
боров - сущ., каман.
борода - сущ., сакал.
бородавка - сущ., сөөл.
борьба - сущ., күрөш.
босяк - сущ., тентимиш.
ботинки - сущ., батинке.
букет - сущ., десте.
бухгалтерский учёт - сущ., бухгалтердик эсеп.

<>