абсцисса

Wiktionary дан

Мейкиндикте жайгашкан чекиттин абалын аныктоочу үч координаттын бири; түздүктө бул координатка дал келүүчү маанилер тике жайгашат