абсцисса

Wiktionary дан
Jump to navigation Jump to search

Мейкиндикте жайгашкан чекиттин абалын аныктоочу үч координаттын бири; түздүктө бул координатка дал келүүчү маанилер тике жайгашат