аберрация

Wiktionary дан
Jump to navigation Jump to search

1.оптикалык приборлордогу чагылдыруулардын, сүрөттөрдүн бузулуп көрүнүшү; 2.организмдин түзүлүшүндө жана кызматында нормадан четтегендик; 3.адашуу, чындыктан четтөө, туура эмес кабыл алуу же түшүнүү.